Prof. dr. sc. Mile Lasić

Email: mile.lasic@ff.sum.ba

Ured: 56

Konzultacije: Srijedom 11:15 – 12:45 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođen 25. veljače 1954. godine u Uzarićima (Široki Brijeg), Bosna i Hercegovina. Osnovno i srednje gimnazijsko obrazovanje završava u Širokom Brijegu (1961-1973); fakultetsko u Sarajevu (FPN UN-Sa 1973-1977, diplomirani politolog); poslijediplomski studij pri Univerzitetu u Sarajevu (1978-1984, magistar društvenih znanosti).

U periodu između 1978. i 1984. godine radio kao stručni suradnik u Marksističkom studijskom centru u Sarajevu, te kao savjetnik u Predsjedništvu SR BiH i šef kabineta predsjednika Organizacionog komiteta XIV ZOI Sarajevo ’84. Po preseljenju u Beograd radio u Predsjedništvu SFRJ, SIV-u  i Saveznom ministarstvu vanjskih poslova (1984-1991). Bio i jugoslavenski diplomata (savjetnik za štampu i kulturu) u Bonnu do disolucije SFRJ (formiranjem SR Jugoslavije 27. travnja 1992.), pa podnio ostavku  uz obrazloženje „to nije više moja zemlja.“ Potom bio izbjeglica i zakratko u istoj zemlji i bosanskohercegovački diplomata (1993-1994), pa morao iz političkih razloga napustiti diplomatsku službu (i profesiju), jer nije htio pripadati nijednoj političkoj stranci, kao što vlastitim izborom ne pripada nijednoj ni danas. Između 1995. i 2009. godine živio s obitelji u SR Njemačkoj: radio i kao industrijski radnik  i  kao slobodan novinar, publicist i prevoditelj – vanjski suradnik brojnih balkanskih i europskih medija.

Zvanje doktora društvenih znanosti, grana politologije, oblast društvenih teorija stekao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 16. srpnja 2009. Godine, obranom doktorske disertacije o Europskoj uniji. U jesen iste godine zasnovao  radni odnos u znanstveno-nastavnom zvanju docenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Po ispunjenju svih vremenskih i znanstveno-nastavnih pretpostavki, i u redovitoj natječajnoj proceduri izabran je 16. prosinca 2014. godine u akademsko zvanje izvanrednog profesora na Sveučilištu u Mostaru..

Član je Odbora za političke znanosti i Odbora za sociološke znanosti ANU BiH, Nadzornog odbora Paneuropske unije BiH, Upravnog odbora Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), te međunarodnog sociološkog časopisa „Diskursi“. I u sveučilišnoj nastavi i u javnom prostoru zalaže se za otvoreno društvo i kritičku kulturu sjećanja, za međusobno uvažavanje, za interkulturalno razumijevanje i susretanje,  za europeizaciju javnih narativa i politika, za kozmopolitizaciju identiteta i ambijenata.

Znanstvena i stručna djelatnost

Nositelj je politoloških kolegija: Uvod u političku teoriju II, Međunarodni politički odnosi I. i II., Integracijski dometi Europske unije, Interkulturalno razumijevanje, EU: organizacija i sustavi, Suvremena diplomacija. Izvodi nastavu i na Studiju socijalnog rada iz kolegija Multikulturalnost u socijalnom radu, kao  i na doktorskom studiju Jezici i kulture u kontaktu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sudjelovao je kao vanstranačka osoba i neovisni ekspert i u izradi preporuka za promjenu Ustava Federacije BiH i radne verzije Ustava Federacije u BiH te u radu desetina domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Objavljivao u domaćim i međunarodnim časopisima, u publikacijama Akademije nauka i umjetnosti BiH, u zbornicima  Franjevačkog instituta za kulturu mira iz Splita. Izradio na stotine  mini studija, feljtona i prijevoda, te objavio enormno veliki broj  politološki i kulturološki kolumni u vodećim dnevnim i tjednim listovima u BiH, Srbiji, SR Njemačkoj, te  k tomu dao i printanim dnevnicima, tjednicima i elektronskim medijima  u BiH i u regiji na desetine  intervjua.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html