Doc. dr. sc. Ivona Šetka-Čilić

Email: ivona.setkacilic@ff.sum.ba

Ured: 38

Konzultacije: Utorkom 13:00 – 14:00 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođena je 13.1.1979. u Mostaru, (BiH). Podrijetlom je iz Struga kod Čapljine, gdje  je završila osnovnu školu, te Opću gimnaziju. Udana je i živi u Međugorju.

Znanstvena i stručna djelatnost

Završila je četverogodišnji diplomski studij na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2002.) i postala profesorom hrvatskog i engleskog jezika i književnosti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru (2006.) uspješno je obranila znanstveni magistarski rad, čime stječe akademsku titulu magistrice društvenih znanosti, a 2010. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru uspješno brani doktorski rad, te stječe titulu doktorice društvenih znanosti. Od siječnja 2013. u znanstveno-nastavnom je zvanju docentice na Odsjeku za engleski jezik i  književnost na kojem predaje sljedeće kolegije: Morfologija, Osnove kontrastivne lingvističke analize, Suvremeni engleski jezik III & IV, Britanska kultura i civilizacija, Američka kultura i civilizacija.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html