Doc. dr. sc. Silvana Marić-Tokić

Email: silvana.maric@ff.sum.ba

Ured: 53

Konzultacije: Ponedjeljkom 11:00 – 13:00 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođena 21.03.1984. godine u Mostaru. Gimnaziju fra Dominika Mandića završava u Širokom Birjegu. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisuje studij Novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru kojega završava 2007. godine. Dobitnica je dviju rektorovih nagrada. Nakon završenoga studija upisuje Poslijediplomski studij Jezici i kulture u kontaktu 2007./2008. godine, smjer Novinarstvo.

Pod mentorstvom prof. dr. Miroslava Tuđmana 2014. doktorirala je na temu Mediji i informacijski rat u sarajevskim tjednicima u razdoblju od 1991. - 1995. godine.

Znanstvena i stručna djelatnost

U znanstveno znanje docentice izabrana je 2015. godine.

Zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Mostaru na odjelima Informacijskih znanosti, Politologije i Novinarstva gdje predaje kolegije Teorija informacijske znanosti, Organizacija znanja, Javna diplomacija i sigurnosne službe i Teorija sukoba i informacijsko ratovanje.

Mentorica je više završnih i diplomskih radova. Član je komisija za obranu klasifikacijskih, magistarskih znanstvenih i doktorskih radova.

Bila je angažirana na projektima:

- Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru, voditelj Miroslav Tuđman (Vlada Republike Hrvatske)

- Klinika medijskog prava, 2014., 2015., 2016.

- Media Management in Peace Support Operations, 2014.

- Media Management in Peace Support Operations, 2015.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html