dr. sc. izv. prof. Ivica Glibušić

Email: ivica.glibusic@ff.sum.ba

Ured: 2-8

Konzultacije: utorkom u 13,00 u uredu 2-8

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Rođen je 1. veljače 1972. u Crnom Vrhu, općina Konjic. Osnovnu školu pohađa u rodnom kraju, a srednjoškolsku izobrazbu stječe u Sarajevu, a zatim u Mostaru na Pedagoškom fakultetu upisuje studij povijesti i zemljopisa. Nakon što je 1998. završio studij, zapošljava se u Srednjoj ekonomskoj školi Joze Martinovića u Mostaru gdje kao predmetni profesor radi i danas. Titulu magistra znanosti stekao je 2006. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tema njegova magistarskog rada je Hrvatska seljačka stranka u Mostarskoj oblasti prema izbornim rezultatima od 1923. do 1929. godine. Od akademske 2005./2006. godine angažiran je u statusu mlađeg asistenta, vanjskog suradnika, na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (sada Filozofski fakultet) na predmetu Metodika nastave povijesti. Od akademske 2006./2007. radi kao asistent na Filozofskom fakultetu na predmetima Metodika nastave povijesti i Hrvatska povijest ranog novog vijeka, Europska i svjetska povijest 19. stoljeća i Hrvatska povijest u 19. stoljeću. Dana 22. studenoga 2000. položio je stručni ispit pred povjerenstvom Zavoda za školstvo u Mostaru nakon čega je u školi angažiran kao mentor profesorima pripravnicima i studentima povijesti. Dana 8. travanja 2008. odlukom ministra Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a unaprijeđen je u zvanje mentora-nastavnika povijesti u HNŽ-u. U rujnu 2011. odlukom ministra Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a unaprijeđen je u zvanje savjetnika-nastavnika povijesti u HNŽ-u. Kao stručan suradnik sudjelovao je u projektu Obrazovanje za mir školske 2002./03. godine, a 2005. sudjeluje u reformi općeg obrazovanja u Bosni i Hercegovini koju je vodio stručni tim Europske unije. U sklopu tog projekta sudjelovao je u izradi stručnog časopisa Obrazovanje za sutra. Federalno ministarstvo prosvjete angažiralo ga je u članstvo Stručne komisije za izradu nastavnog plana i programa, standarda i normativa za devetogodišnju osnovnu školu. Od istog je ministarstva bio postavljen za predsjednika potkomisije u izradi programa za predmet Društvo za devetogodišnje opće obrazovanje. Sudjelovao je u radu stručnog Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, od 2010. do 2016. U zvanje višeg asistenta izabran je 5. rujna 2013. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 28. svibnja 2014. s temom Političko raslojavanje Hrvata u Bosni i Hercegovini od 1906. do zavođenja diktature.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na konferencijama:

- Međunarodni znanstveni skup Hum i Hercegovina kroz povijest, Mostar, 5. i 6. studenoga 2009.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html