doc. dr. sc. Ana Zadro

Email: ana.zadro@ff.sum.ba

Ured: 2-8

Konzultacije: ponedjeljkom u 12,45 i utorkom u 14,30 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Rođena je 5. kolovoza 1982. godine u Mostaru. Nakon završene osnovne škole (1989.- 1997.), upisala je i uspješno završila jezičnu gimnaziju u Metkoviću (1997.-2001.). Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, smjer Povijest-Zemljopis upisala je 2001. i diplomirala 19. svibnja 2006. s temom Hrvatska u Drugom svjetskom ratu i poraću. Pripravnički staž imala je u gimnaziji u Ljubuškom, gdje je položila stručni ispit. Poslijediplomski studij „Jezici i kulture u kontaktu“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, smjer Kultura, podsmjer Povijest, upisala je 2008. godine. Aktivno govori engleski jezik, a njemački pasivno. Od akademske 2008./09. godine angažirana je kao asistentica na Studiju povijesti. U zvanje više asistentice izabrana je 14. ožujka 2014.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na konferencijama:

- Treća godišnja konferencija Mladi znanstvenici - Znanost kao kultura neslaganja, Mostar, 15. travnja 2016.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html