Prof. dr. sc. Slavica Juka

Email: slavica.juka@ff.sum.ba

Ured: 45

Konzultacije: Utorkom 10:30 - 11:30 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođena 19. ožujka 1956. u Čapljini, Bosna i Hercegovina. Udana i majka dvoje djece. Osnovnu školu završila u Čapljini, a gimnaziju u Ljubuškom. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirala 1981. godine. Poslijediplomski studij završila na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarsku radnju s naslovom “Hrvatsko iseljeništvo XX. stoljeća i socijalne integracije“ obranila na Odsjeku za sociologiju istoga Fakulteta, te postala magistrom društvenih znanosti – polje sociologija. Doktorsku disertaciju s naslovom „Čovječnost u filozofiji Kvirina Vasilja u odnosu na kategorički imperativ Immanuela Kanta“ obranila na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu te postala doktorom humanističkih znanosti – polje filozofija. Aktivno se služi njemačkim jezikom i engleskim jezikom.

Od 1994. neprekidno angažirana u nastavnom procesu na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a sada Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 1994. godine izabrana u zvanje asistenta, 2000. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta na kolegiju «Etika»., 2003. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na kolegijima „Etika“ i „Filozofija novog vijeka“, a 2007. godine izabrana u redovitog profesora na kolegijima „Etika” i „Filozofija novog vijeka”. Na poslijediplomskom doktorskom studiju „Jezici i kulture u kontaktu” predaje opći kolegij „Etika i suvremeni integracijski procesi“, te obvezni kolegij na smjeru Filozofija „Kant i suvremena filozofija“.

Znanstvena i stručna djelatnost

Međunarodni znanstveni simpoziji

1. Kršćanski filozofi između srpnja i čekića: „Filozofska antropologija K. Vasilja“, Filozofski fakultet Držbe Isusove Zagreb, 27. travnja 2002.

2. Filozofija i filodoksija: „Znanje i vjerovanje u Kantovoj filozofiji“, Institut za filozofiju Zagreb, 19. i 20. prosinca 2002.

Stručna predavanja na međunarodnim simpozijima

1. Etika i interpersonalna komunikacija u zdravstvu, Mostar, svibanj 2001.

2. Etika na internetu, Mostar, svibanj 2002.

3. Pravda i pravednost, Banja Luka, srpanj 2002.

Međunarodni znanstveni skupovi

1. Dytonsko-pariški mirovni sporazum: deset godina poslije-stanje i perspektive, Mostar, 14. prosinca 2005.

2. Ustavno-pravni položaj Hrvata u BiH: Pravni status; Jezik; Mediji; Obrazovanje; Kultura, Neum, 27. i 28. listopada 2005.3.

3. Etika i suvremeni komunikacijski prostor, Zagreb, veljača 2007.

4. Hrvatska novinarska i literarno-publicistička tradicija u Bosni i Hercegovini, Mostar, 22. svibnja 2007.

5. Regionalna suradnja na jugoistoku Europe i proces euro-atlantske integracije, Atlantsko vijeće Hrvatske i zaklada Friedrich Ebert, otok Šipan, 25. lipnja – 1. srpnja 2007.

6. Hrvatska filozofska tradicija u Bosni i Hercegovini, Međunarodni znanstveni skup, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru 2007.

7. Korijeni visokog školstva u Hercegovini, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru 2010.

8. Ivo Andrić u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2011.

Međunarodni znanstveni projekti

1. Inkluzivno obrazovanje-mentor projekta, Vijeće ministara BiH i Ministarstvo znanosti Finske, 2001.-2003.

2. Filozofska hermenautika M. Vlačića i M. Heieggera, Mnistarstvo znanosti Republike Hrvatske, 2002.-2005.

3. Međunarodni poslijediplomski studij: „Individualizacija i inkluzija u obrazovanju“, CES – Finish Cooperation in the Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003.-2006., mentor projekta

4. Save the Children Norway, voditelj istraživačkog tima, siječanj-prosinac 2007.

5. ,,Heideggerova kritika onto-teološkog ustroja metafizikeײ, Ministarstvo znanosti

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html