Prof. dr. sc. Jerko Pavličević

Email: pavlicevicj@gmail.com

Ured: -

Konzultacije: Prije i nakon predavanja

Biografija

Ustanova zaposlenja

Fond za zaštitu okoliša HNŽ/K

Biografija

Rođen 1965. u Proslapu, Prozor-Rama. Obrazovanje: Srednja ekonomska-smjer; ekonomski knjigovođa, Prozor; Poljoprivredni fakultet, diplomirani inženjer, 1990. Sarajevo; Poslijediplomski studij, Agroekonomika-Magistrirao 2003., Sarajevo; Doktorirao 2007. Mostar; Završio međunarodno školovanje EQ za menadžera zaštite i upravljanja okolišem (ISO 14001), menadžer upravljanja kvalitetom (ISO 9001 ), auditor okoliša i kvalitete. Akreditirani međunarodni predavač. Radna mjesta koja sam obavljao i institucije: Općina Prozor-Rama obavljao više dužnosti, u razdoblju 1996.-1998. načelnik općine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ u Mostaru, Ministarstvo gospodarstva, poljoprivrede i poduzetništva HNŽ, Mostar. U mandatu 1998.-2003., obavljao dužnost ministra i zamjenika ministra, stručni savjetnik. Predsjednik nadzornog odbora JP”Elektroprivreda” HZ HB” Mostar, 2003.-2011. Predsjednik Udruge menadžera kvaliteta u BiH, od 2007. Dva puta biran za zastupnika u zastupničkom domu FBiH. Direktor Fonda za zaštitu okoliša HNŽ  (2012.-2017.) Sudjelovanje na skupovima: Sudjelovao na dvadeset znanstvenih međunarodnih skupova i više konferencija u zemlji i inozemstvu, te na više stručnih skupova, okruglih stolova i dr.. Član organizacijskih i znanstvenih odbora znanstvenih skupova.

Znanstvena i stručna djelatnost

Znanstvena djelatnost: Izabran u zvanje izvanrednog profesora (2014.), vanjski suradnik u Zavoda za ekologiju, hidrologiju, zoologiju na Agonomskom fakultetu, angažiran u nastavi na Agronomskom fakultetu kolegij: Ribarstvo; Upravljanje okolišem; Agrarna politika, Filozofskom fakultetu u Mostaru, kolegij Politika okoliša, Građevinski fakultet kolegij Zaštita okoliša i energetska efikasnost, te gostujući predavač na Sveučilištu u Dubrovniku.

Objavio sam kao autor i sa suradnicima preko četrdeset znanstvenih i stručnih radova iz ekonomike, agronomije, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Autor i suautor šest sveučilišnih udžbenika.

Projekti: Kao dio tima sudjelovao sam u mnogim domaćim i inozemnim projektima iz oblasti gospodarstva, poljoprivrede, tehnologije, okoliša, turizma, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Sudjelovao na dvadeset znanstvenih međunarodnih skupova i više konferencija u zemlji i inozemstvu, te na više stručnih skupova, okruglih stolova i dr.. Član organizacijskih i znanstvenih odbora znanstvenih skupova. Član radne skupine ispred BiH za suradnju sa Svjetskom organizacijom za hranu.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html