Dr. sc. Peter Smeriga

Email: peter.smeriga@gmail.com

Ured: -

Konzultacije: Po dolasku

Biografija

Ustanova zaposlenja

Fakultet političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bystrici, Slovačka

Biografija

Doktorat znanosti stekao na Fakultetu političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bystrici (2010. – 2015.), specijalizacija: Međunarodni odnosi (Faktor Islama na području zapadnog Balkana). Područja istraživačkog interesa fokusiraju se na zemlje zapadnog Balkana, i to prije svega na: utjecaj islama na zemlje zapadnog Balkana, međunarodne političke integracije, vanjske odnose EU. Također se bavi se  i znanstveno-pedagoškim i strukturnim razvojem na Odjelu za odnose s javnošću i diplomaciju  na Fakultetu političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta Mateja Bela.

Znanstvena i stručna djelatnost

Predavač na Studiju politologije na Filozofskom fakutetu Sveučilita u Mostaru.

Predavač na Odjelu za sigurnosne studije na Fakultetu političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bystrici, Slovačka.

Istraživač: Radikalnih islamskih pokreta na zapadnom Balkanu.