Prof. dr. sc. Izabela Dankić

Email: izabela.dankic@ff.sum.ba

Ured: 48

Konzultacije: utorak 13:30-14:30 i po dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

Prof. dr. sc. Izabela Dankić

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

     OBRAZOVANJE

     Doktor društvenih znanosti, 1999. Filozofski fakultet, Sveučilište u  

                     Zagrebu

                     - obranila disertaciju pod nazivom: “Uspjeh Asherove

                       metode engleskog jezika u poučavanju studenata na

                       Sveučilištu u Mostaru“

     Magistar odgojno-obrazovnih znanosti, 1993., Notre Dame

                       College, SAD,  iz interdisciplinarnih studija i engleskog

                       jezika

     Diplomirana ekonomistica, 1991., poslovni smjer, Ekonomski fakultet,

                       Univerzitet „Džemal  Bijedić“, Mostar

NASTAVNO ISKUSTVO

    Redovita profesorica, 2014. - danas, Sveučilište u Mostaru 

-       izvodi nastavu na dodiplomskom studiju („Uvod u lingvistički studij“) i diplomskom studiju („Usvajanje drugog i stranog jezika“, „Glotodidaktika“ i „Metodika nastave engleskog jezika“)

-       izvodi nastavu na doktorskom studiju „Jezici i kulture u kontaktu“  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Usvajanje stranog jezika i kulture, Odabrane teme iz američkih studija, Američko društvo i politika)

-       Pročelnica katedri za humanističke znanosti i engleski jezik na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru  

 

    Izvanredna profesorica  2007.- 2014. -    Filozofski fakultet, Sveučilište u

                               Mostaru

-       izvodi nastavu iz predmeta „Metodika nastave engleskog jezika“ na Filozofskom fakultetu u Tuzli 2007./2008.

     Docentica -  2000. – 2007. Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mostaru

     Predavač - 1993. – 2000. New Hampshire College, SAD

-       predavala tri predmeta ENG 333 Uvod  u lingvistiku, ENG 355

Englesku gramatiku i ENG 101 I Osnove pismenosti

  

Znanstvena i stručna djelatnost

Puna članica sljedećih društava:

   AAAL – Američko društvo za primijenjenu lingvistiku

   AILA – Svjetsko društvo za primijenjenu lingvistiku

   AALBIH – Udruženje za primijenjenu lingvistiku u Bosni i Hercegovini

Članstvo uredništva časopisa, zbornika i različitih edicija

     Članica znanstvenog odbora časopisa „Journal of foreign language teaching and applied linguistics“  (Časopis za poučavanje stranog jezika i primijenjenu lingvistiku)

Pozivna predavanja

(2016), Beyond SLA Research - Is Collaborative Creation of Power in BiH EFL education Possible?

AILA ReCal Round Table, 6th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, BiH

(2010.) „Elementi kulture i civilizacije u nastavni engleskog jezika – zemlje engleskog govornog područja. Hrvatska agencija za odgoj i obrazovanje, Split

(2008.) „Utjecaj engleskog jezika na hrvatski jezik“ za nastavnike stranog jezika, Ministarstvo prosvjete, kulture i sporta HN, HB, ZH županije, Kupres

Izlagala i sudjelovala na više stručnih i znanstvenih skupova vezanih za nastavu stranih jezika i primijenjenu lingvistiku, a neke od njih su:

„FLTAL „ – International Conference on foreign language teaching and applied linguistics“, Sarajevo, svibanj, 2011.

„FLTAL 2„ – International Conference on foreign language teaching and applied linguistics“, Sarajevo, svibanj, 2012.

„FLTAL 3„ – International Conference on foreign language teaching and applied linguistics“, Sarajevo, svibanj, 2013.

„FLTAL 4„ – International Conference on foreign language teaching and applied linguistics“, Sarajevo, svibanj, 2014.

„FLTAL 5„ – International Conference on foreign language teaching and applied linguistics“, Sarajevo, svibanj, 2015.

„FLTAL 6„ – International Conference on foreign language teaching and applied linguistics“, Sarajevo, svibanj, 2016.

„Lingvistika javne komunikacije“ - godišnja konferencija Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Osijek 2008.

„Kultura komuniciranja“, Mostar, svibanj, 2010.

„Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti“, Mostar, listopad, 2010.

Administrativne funkcije

Prorektorica za međunarodnu suradnju – 2013. – 2017.

Prodekanica za međunarodnu suradnju i financije Filozofskog fakulteta – listopad, 2013.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html