doc. dr. sc. Jelena Jurčić

Email: jelena.jurcic@ff.sum.ba

Ured: 44

Konzultacije: prema dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Doktorirala 2020. na temu "Lingvostilističko čitanje hercegovačkih šematizama".

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ak. 2009./10. godine i stekla zvanje magistra struke engleskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti.

Tijekom studija dva je puta dobila Rektorovu nagradu, i to za akademsku 2005./06. i 2009./10. godinu.

Akademske 2008./09. i 2009./10. godine bila je demonstratorica na Studiju latinskog jezika i rimske književnosti na kolegijima Latinski jezik I, II, III i IV.

Školske 2010./11. radi kao profesor engleskog i latinskog jezika u Internacionalnoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti u Mostaru.

Od listopada 2011. radi kao asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 2016. kao viši asistent.

Akademske 2010./2011. upisala je poslijediplomski studij Jezici i kulture u kontaktu, smjer latinski jezik i rimska književnost, podsmjer – rimska književnost.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanje na konferencijama:

- Znanstveni skup „Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća“ (Skradin, 19.-21. svibnja 2011. godine)

- Znanstveni skup „Opus fra Petra Bakule“ (Mostar, 17.-19. svibnja 2012. godine)

- Znanstveni skup „Emerik Pavić i franjevci kontinentalne Hrvatske“, (Osijek, 23.-25. svibnja 2013.)

- Znanstveni skup Fra Stipan Margitić i Bosna Srebrena (1650. - 1750.), (Sarajevo, 22.-24. svibnja 2014.)

- Konferencija „Mladi znanstvenici“: Znanost kao kultura neslaganja – jedinstvo u različitosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 9. svibnja 2014.

- Konferencija „Mladi znanstvenici“: Znanost kao kultura neslaganja – jedinstvo u različitosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 27. ožujka 2015.

- Međunarodni znanstveni simpozij o fra Petru Bakuli (Posušje - Mostar, 13.-14. listopada 2016.)

Administrativne funkcije:

- Od ak. 2013./14. tajnica sveučilišnog časopisa za društveno-humanističke znanosti Mostariensia.

- Od ak. 2015./16. do danas tajnica Studija latinskog jezika i rimske književnosti.

Ostalo:

- Položen stručni ispit nastavnika u srednjem školstvu (listopad 2011.)

- Položen program kliničkog obrazovanja u oblasti medijacije pod vodstvom dr. sc. Christine Hammill-Cregan, u Mostaru, 2010. godine.

- Suradnica na Institutu za latinitet BiH.

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html