prof. dr. sc. Josip Grubeša

Email: josip.grubesa@gmail.com

Ured: 44

Konzultacije: prema dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Diplomirao je akademske 2001./2002. na temu: Kartular samostana Svete Marije u Zadru, stekavši zvanje diplomiranog profesora latinskog jezika i rimske književnosti i sociologije.

U jesen 2006. upisao je poslijediplomski studij iz latinskoga jezika Jezici i kulture u kontaktu, na Filozofskom (nekadašnjem Pedagoškom) fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kao trogodišnji studij za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti. 18. lipnja 2008. obranio je kvalifikacijski rad pod nazivom: „Pouka latinskog jezika u širokobriješkoj gimnaziji do 1871.“ 24. ožujka 2011. obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom: „Pouka latinskog jezika u širokobriješkoj gimnaziji do 1945. godine“, čime je stekao stupanj doktora znanosti na području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologiji te znanstvenoj grani lingvistici (općem jezikoslovlju).

Od ak. 2001./02. god. angažiran je na Studiju latinskog jezika i rimske književnosti na Filozofskom (nekadašnjem Pedagoškom) fakultetu Sveučilišta u Mostaru kao znanstveni novak, kasnije mlađi asistent, a od 2012. do danas kao docent.

Od školske 2003./04 do 2006./07. radi kao profesor latinskog jezika u srednjoj Medicinskoj školi u Mostaru.

Od školske 2007./08. do 2009./10. radi kao profesor latinskog jezika, sociologije i politike i gospodarstva u Internacionalnoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti u Mostaru.

Od akademske 2007./08. do danas predaje latinski jezik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od akademske 2010./11. do danas predaje latinski jezik na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od akademske 2012./13. do danas predaje latinski jezik na Fakultetu zdravstvenih studija.  

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanje na konferencijama:

- VI. Europski simpozij sveučilišnih profesora „Allargare gli orizzonti della razionalità“, Rim, lipanj 2008.

- Znanstveni skup Lovro Šitović i njegovo doba (Skradin, 8. - 9. svibnja 2008. godine)

- Znanstveni skup Fra Ivan Ančić Dumljanin 1624.-1685. (Tomislavgrad, 13.-15. svibnja 2010.)

- Znanstveni skup Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća (Skradin, 19.-21. svibnja 2011. godine)

- Peti ikavski skup „XII. Humski dani poezije“, Mostar, studeni 2011.

- Međunarodni znanstveni skup Ivo Andrić (u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade), Mostar, studeni 2011.

- Jezik Hrvata u BiH od Matije Divkovića do danas, Zagreb, ožujak 2012.

- Znanstveni skup Opus fra Petra Bakule (Mostar, 17.-19. svibnja 2012. godine)

- Znanstveni skup Fra Stipan Margitić i Bosna Srebrena (1650. - 1750.), (Sarajevo, 22.-24. svibnja 2014.)

- Znanstveni skup Fra Sebastijan Slade (Zadar, 8.-10- listopada 2015.)

Organizacijski odbori:

- Međunarodni znanstveni skup „Rama – nekoć i danas“, Prozor, lipanj 2009., predsjednik organizacijskog odbora,

- 13. Međunarodni znanstveni skup „Tihi Pregaoci“, član organizacijskog odbora, Mostar, svibanj 2012. 

- Znanstveni skup Fra Stipan Margitić i Bosna Srebrena (1650. - 1750.), (Sarajevo, 22.-24. svibnja 2014.), član organizacijskog odbora.

Uredništva:

- Rama – nekoć i danas , 2010., glavni urednik zbornika

- Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću: Ad laborem indigentia cogebat, 2015., član uredništva

Administrativne funkcije:

- Od ak. 2002./03. do ak. 2013./14. tajnik Studija latinskog jezika i rimske književnosti.

- Od ak. 2013./14. do 2015./16. pročelnik Studija latinskog jezik i rimske književnosti.

- U ak. 2013./14. koordinator za dislociranu nastavu u Orašju.

Ostalo:

- Od 2015. godine ministar pravde na razini BiH i član Vijeća ministara BiH.

- Suradnik na Institutu za latinitet BiH.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html