Zimski ispitni rokovi 2016./2017.

ZIMSKI ISPITNI ROKOVI  AK. 2016./2017. GODINE

Naziv kolegija

Ispitni termini

Morfologija hrvatskog standardnog jezika

10. 2. u 10,00 i 24. 2. u 10,00