Zimski ispitni rokovi 2016./2017.

ZIMSKI ISPITNI ROKOVI  AK. 2016./2017. GODINE

Naziv kolegija

Ispitni termini

Znanstvena metodologija

3. 2. u 9,00 i 17. 2. u 9,00

Odnosi s javnošću

3. 2. u 14,00 i 8. 3. u 14,00

Korporativno komuniciranje

17. 2. u 17,00

Medijsko pravo

13. 2. u 9,00 i 23. 3. u 14,00
Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

13. 2. u 10,00 i 24. 3. u 12,30