Morfologija - rezultati ispita

Ispit iz Morfologije hrvatskoga standardnog jezika održan 10. 2. 2017. god. kod prof. dr. Katice Krešić nitko nije položio.