Konceptualna metafora - rezultati ispita

Ispit iz Konceptualne metafore održan 17.2.2017. u Orašju položila je Fatima Tvica.
doc. dr. sc. Ivana Grbavac