Morfologija - rezultati ispita

Ispit iz Morfologije hrvatskoga standardnog jezika kod prof. dr. Katice Krešić  23. 2. 2017. god. položila je Kristina Vrhovac.