izv. prof. dr. sc. Iva Beljan Kovačić

Email: iva.beljankovacic@ff.sum.ba

Ured: 52

Konzultacije: ponedjeljak, 11:30 - 12:30 h

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

 

 

 

Studij hrvatskoga jezika i književnosti završila 2003. godine na Pedagoškom fakultetu u Mostaru. Poslijediplomski studij završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 2010. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Uloga pripovijedanja u ljetopisima bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća.

Od ak. god. 2006/07. do danas zaposlena na Filozofskom fakultetu u Mostaru, na studiju hrvatskoga jezika i književnosti, gdje predaje kolegije iz starije hrvatske književnosti. U zvanje docentice izabrana 2012, a u zvanje izvanredne profesorice 2018. godine.

 Bavi se starijom hrvatskom i bosanskohercegovačkom književnošću te odnosom između historiografije i književnosti. Dosad objavila pedesetak znanstvenih i stručnih radova, kao i četiri knjige književnopovijesne i književnokritičke problematike: Pripovijedanje povijesti: ljetopisi bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća (Zagreb – Sarajevo, 2011), Na rubu književnosti: rasprave o hrvatskim piscima u BiH (Zagreb – Sarajevo, 2014), O pričama i čitanju: književnokritičke bilješke (Zagreb – Sarajevo, 2016) te Književnost i historiografija: književnopovijesne studije (Zagreb, 2021).

 

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html