izv. prof. dr. sc. Šimun Novaković

Email: simun.novakovic@ff.sum.ba

Ured: 2-3

Konzultacije: utorkom od 12 do 13 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Šimun Novaković rođen je 29. kolovoza 1973. u Jaklićima, općina Prozor-Rama. Osnovnu je školu završio 1988., a srednju 1992. godine u Prozoru.  Od 1992. do 1994. godine sudionik je Domovinskog rata.  Na  Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru završio je studij hrvatskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti 1999. godine.  Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je poslijediplomski studij kroatistike 2001. godine. Iste godine izabran je za mlađeg asistenta na kolegijima Staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo,  Povijest hrvatskog jezika i Hrvatska dijalektologija na tadašnjem Pedagoškom fakultetu u Mostaru (danas Filozofski fakultet), na kojem kao vanjski suradnik radi i danas. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je 2011. godne s temom Neka obilježja jezikafra Jeronima Vladića s posebnim osvrtom na prožmanje jezičnih normi u Bosni i Hercegovini krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a 2013. godine je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru izabran u zvanje docenta. Trenutno je  uposlen u   Arhivu Bosne i Hercegovine na mjestu zamjenika ravnatelja.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao je na Ikavskom skupu u Mostaru 2007. i 2008., u organizaciji Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne,  Međunarodnom znansvenom skupu Rama–nekoć i danas 2009. godine u organizaciji Matice hrvatske Prozor-Rama, te znanstvenom skupu  Identiteti-kulture-jezici 2015. godine u organizaciji Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru.  Pored jezikoslovlja, u posljednje vrijeme objavljuje i iz područja arhivistike.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html