lektorica Ružica Tolić

Email: ruzica.tolic@ff.sum.ba

Ured: 2-3

Konzultacije: petak, 13 - 14 h

Biografija

Ustanova zaposlenja

 Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Studij Hrvatskog jezika i književnosti diplomirala 2005. na Fakultetu filozofsko-humanističkih znanosti (danas: Filozofski fakultet). Sljedeće godine upisala poslijediplomski studij Jezici i kulture u kontaktu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, smjer Kroatistika, i odslušala sve kolegije koji su predviđeni nastavnim planom i programom. Obranila 31. listopada 2013. kvalifikacijski rad s temom Hrvatska ćirilica u najstarijoj duvanjskoj matičnoj knjizi. Dvije godine radnog iskustva stekla obavljajući poslove učitelja htvatskog jezika u Osnovnoj školi fra Mije Čuića u Bukovici, Tomislavgrad. Od 2006. godine radi kao mlađa odnosno viša asistentica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Mostaru.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim kongresima i konferencijama

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html