prof. dr. sc. Perina Meić

Email: perina.meic@ff.sum.ba

Ured: 318

Konzultacije: utorak, 14 h

Biografija

 

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

 

Perina Meić (Sarajevo, 1975)

Diplomirala hrvatski jezik i književnost u Mostaru (1999).

Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (8. 2. 2007).

Izbor u zvanje docentice (9. 4. 2008).

Izbor u zvanje izvanredne profesorice (7. 5. 2014).

Nagrada za znanstvenu djelatnost (2016).

 

Znanstvena i stručna djelatnost

1.     Riječki filološki dani, Rijeka, Hrvatska, 2004.

2.     Modernizm drugiej połowy XX wieku – postmodernizm, 6. dani Ivana Slamniga i Bore Pavlovića, Poznań, Poljska, 2005.

3.     VI. hrvatski slavistički kongres, Varaždin, 2006.

4.     Riječki filološki dani, Rijeka, Hrvatska, 2006.

5.     XXII. međunarodni slavistički skup, Opatija, Hrvatska, 2007.

6.     X. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest književnosti: Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti, Split, Hrvatska, 2007.

7.     Nauka o književnosti i nastava književnosti na univerzitetu, Filozofski fakultet Sarajevo, Hrvatska, 2008.

8.     XI. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest književnosti: Držić Danas. Epoha i nasljeđe, Hrvatska, 2008.

9.     XII. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest književnosti: Istodobnost raznodobnost. Tekst i povijesni ritmovi, Split, Hrvatska, 2009.

10.  V. Hrvatski slavistički kongres, Rijeka, Hrvatska, 2010.

11.  XIII. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest književnosti: Poetika i politika kulture nakon 1910. g., Split, Hrvatska, 2010.

12.  Międzynarodowa konferencja slawistyczna pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, Poznań, Poljska, 2010.

13.  Ivo Andrić - Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić - Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića, Graz, Ausrija, 2010.

14.  Die österreichisch-ungarische Periode in Leben und Schaffen Ivo Andrićs/Austrougаrski period života i stvaralaštva Ive Andrića, Graz, Austrija, 2010.

15.  IV. međunarodni slavistički skup Njegoševi dani, Kotor, Crna Gora, 2011.

16.  Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege (1925.–1941.) /Ivo Andrić – književnik i diplomat(a) u s(j)eni dvaju sv(j)etskih ratova (1925–1941), Graz, Austrija,  2011.

17.  Međunarodni naučni skup Nobelovac Ivo Andrić - pedeset godina kasnije, ANUBIH,  Sarajevo, BiH, 2011.

18.  Na Drini ćuprija / Die Brücke über die Drina, Graz/Višegrad, 2012.

19.  Slovenski jezici, književnosti i kulture u evropskom kontekstu (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Poljska akademija nauka i umjetnosti), Podgorica, Crna Gora, 2012.

20.  Naučni skup o djelu Maka Dizdara: Slovo o Maku Mostar/Stolac, BiH, 2012.

21.  XV. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest književnosti: (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe, Split, Hrvatska, 2012.

22.  XV. International Congress of Slavists, Minsk, Bjelorusija, 2013.

23.  V. međunarodni slavistički skup Njegoševi dani, Nikšić/Kotor, Crna Gora, 2013,

24.  Andrićeva Hronika – Andrićs Chronik, Graz, Austrija, 2014.

25.  XVI. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest književnosti: Matoš i Kamov: paradigme prijeloma, Split-Zagreb, Hrvatska, 2013.

26.  XVII. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest književnosti: Poema u hrvatskoj književnosti, Split-Zagreb, Hrvatska, 2014.

27.  III Международной научной конференции Стилистика сегодня и завтра, Mocква, Rusija, 2014.

28.  Prokleta avlijaDer verdammte Hof, Graz, Austrija, 2014.

29.  VI. Hrvatski slavistički kongres, Vukovar – Vinkovci, 2014.

30.  Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil – Взаимодействие интернета и стилистики, интернета и стилей – Interakcija interneta i stilistike, interneta i stilova, Graz, 2015.

31.  II. bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, BiH, 2015.

32.  VI. međunarodni slavistički skup Njegoševi dani, Nikšić/Kotor, Crna Gora, 2015.

33.  XVIII. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest književnosti: Fantastika: problem zbilje. Komparativna povijest hrvatske književnosti, Split, Hrvatska, 2015.

34.  XIX. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest književnosti: Vrsta ili žanr?, Komparativna povijest hrvatske književnosti, Split, Hrvatska, 2016.

35.  VII. međunarodni slavistički skup Njegoševi dani, Podgorica/Kotor, Crna Gora, 2016.

36.  Andrićs Zeichen: Ivo Andrić als Denker, Philosoph, Psychologe, Logiker und Ästhet / Andrićevi Znakovi: Ivo Andrić kao mislilac, filozof, psiholog, logičar i estet(a), Graz, Austrija, 2015.

37.  IV. Международной научной конференции «Стилистика сегодня и завтра», которая пройдет Moskva, 2016, Das Fräulein von Ivo Andrić / Andrićeva Gospođica, Beograd, Srbija, 2016.

 

Članica Svjetskog slavističkog odbora za književnosti i stilistiku (Sveučilište Lomonosov, Moskva)

Članica uredništva u čaopisu: Aктyaльньиe прoъллemьи cтилистики.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html