prof. emer. Šimun Musa

Email: simun.musa@ff.sum.ba

Ured: 51

Konzultacije: po dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

 

Šimun Musa, književni povjesničar s vidnim interesom za jezičnostilske, teorijske i metodičke obradbe, antologičar te urednik i priređivač brojnih knjiga, rođen je 4. travnja 1951. u D. V. Ograđeniku, općina Čitluk, BiH. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu i Čerinu, a gimnaziju u Ljubuškom. Hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti i filozofiju diplomirao je 1975. na Filozofskom fakultetu u Zadru. Radio je kao srednjoškolski profesor, a bio je prosvjetni savjetnik te ravnatelj Zavoda za školstvo u Mostaru (1993. – 1995.).

Nakon poslijediplomskog studija Povijest i teorija književnosti magistrirao je 1984., a doktorirao 1994. godine. Profesor je na Sveučilištu u Zadru i na Sveučilištu u Mostaru gdje predaje kolegije:

Hrvatska književnost 19. stoljeća, Hrvatska književnost 20. stoljeća, Književnost hrvatske moderne, Hrvatska književnost druge moderne, Književnost za mladež, Dječja književnost, Hrvatski narodni preporod, Hrvatska emigrantska književnost (1945. – 1990.).

Obnašao je dužnosti u tijelima vlasti BiH iz područja prosvjete i kulture, bio član Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo prosvjete, kulture, znanosti i športa (dva puta: 1995. – 1996. i 1998. – 2000.), a nakon toga zastupnik u Parlamentu FBiH. Od 2000. do 2006. dekan je Pedagoškog fakulteta, prorektor za razvoj Sveučilišta u Mostaru i zamjenik rektora Sveučilišta u Mostaru.

U okviru programa „Civitas­ – Obrazovanje u demokraciji“, 1996. godine aktivno je sudjelovao kao predavač i polaznik seminara organiziranog od osnovne škole do sveučilišta u više država SAD-a (New York, Washington, Virginia, Meriland). U tom projektu sudjelovao je  u ime  Vlade Federacije BiH (Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa), nastavljajući suradnju u desetogodišnjem razdoblju na istim i sličnim znanstveno-prosvjetnim programima (obrazovanje u demokraciji).

Bio je inicijator, predsjednik i član više organizacijskih odbora znanstvenih skupova, a i sudionikom niza znanstvenih skupova u BiH, Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Kao dekan Pedagoškog fakulteta inicijator je i utemeljitelj više studija te pokretač projekta poslijediplomskog studija „Jezici i kulture u kontaktu“, koji, nakon preustroja fakulteta, otpočinje s radom na Filozofskom fakultetu u Mostaru, a na kojem je član Vijeća poslijediplomskog studija.

Baveći se znanstveno-nastavnim, nakladničkim, kulturnim i društveno-političkim radom, postigao je zapažene rezultate dajući izniman prinos  proučavanju hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini.

Objavio je preko dvjesto znanstvenih i stručnih članaka, a autor je ili suautor sljedećih knjiga:

–   Hrvatski kulturni preporod u Hercegovini i Franjo Milićević, Mostar, 1992.

–   Sunce je otputovalo iz moje sobe (Riječju i slikom djece u ratu, antologija dječjeg stvaralaštva), Mostar, 1994.

–   Antologija hrvatske ratne lirike (u suautorstvu s Gojkom Sušcem), Mostar, 1995.

–   Zri znak, antologija dvadeset broćanskih pjesnika (u suautorstvu s Krešimirom Šegom), Mostar-Čitluk, 1996.

–   Život i književno djelo Ilije Jakovljevića, monografija, Mostar, 1998./1999.

     – Studije i ogledi, Školska naklada i Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2009.

–   Čitanka za I. razred gimnazije, suautor, Zagreb – Mostar: Školska knjiga/Školska naklada, 2001.

–   Čitanka za II. razred gimnazije, suautor, Zagreb – Mostar: Školska knjiga/Školska naklada, 2001.

–   Čitanka za III. razred gimnazije, suautor, Zagreb – Mostar: Školska knjiga/Školska naklada, 2001.

–   Čitanka za IV. razred gimnazije, suautor, Zagreb – Mostar: Školska knjiga/Školska naklada, 2003.

(Svi udžbenici su objavljeni u više izdanja.)

Za ediciju Hrvatska književnost BiH u 100 knjiga, MH, Sarajevo, izdao je sljedeće knjige:

–   Hrvatska književnost u BiH u drugoj polovici 19. st. i početkom 20. st., (knjiga 8), MH, Sarajevo, 2005.

–   Hrvatska književnost u BiH u prvoj polovici 20. st. (knjiga 10), MH, Sarajevo, 2007.

–   Hrvatska književnost u BiH u 20. st. (knjiga 12), MH, Sarajevo, 2007.

–     Ilija Jakovljević, Proza i poezija (knjiga 25),Matica hrvatska u Sarajevu, FMC Svjetlo riječi D.O.O.,  Sarajevo,  2011.

(Za knjige 8, 10, 12 i 25 iz ove edicije napisao je predgovor, bibliografiju i rječnik, odabrao književna djela, odnosno ulomke iz djela, obradio pojedinačno svakog od autora te književnokritički prosuđivao i vrjednovao njihov rad.)

–       Frano Milićević, Ženidba (svadbeni običaj u broćanskoj župi u Hercegovini), 1870., Radovi JAZU, Zagreb, 1915.; MH Čitluk, 1998. (Priredio i uredio, napisao predgovor, rječnik i bilješke.)

 

Priredio je i niz drugih knjiga iz književnosti, a urednikom je i brojnih izdanja iz novije hrvatske književnosti.

 

Objavio je dva sveučilišna udžbenika:

–       Osnove interpretacije književnosti. Školska naklada Mostar, Mostar, 2014. (suautorica Šušić, Mirela).

–       Uvod u metodiku, interpretaciju i recepciju književnosti. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2015. (suautori Šušić, Mirela i Tokić, Marko).

 

 

Dobitnik je književne nagrade DHK HB Antun Branko Šimić za 2010. godinu.

 

Za uzoran znanstveno-nastavni rad na Pedagoškome fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2005. godine dobio je Zahvalnicu s poveljom Pedagoškoga fakulteta.

Za izniman prinos razvoju Sveučilišta u Mostaru 2005. godine dobio je Povelju sa zlatnom medaljom Sveučilišta u Mostaru.

Za osobit prinos svestranom razvoju 2012. godine dobio je Zahvalnicu Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

Zahvalnicu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru za nastavno-stručni rad i osobit prinos promociji fakulteta dobio je 2016. godine.

 

U zvanje professora emeritusa izabran je 21. studenoga 2016. 

 

 

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na konferencijama:

1.     Međunarodni znanstveni skup Mostarski dani hrvatskoga jezika (Sto godina A. B. Šimića), Mostar, 1998.

2.     Međunarodni znanstveni skup Mostarski dani hrvatskoga jezika (u povodu 300. obljetnice rođenja fra Filipu Lastriću Oćevcu), Mostar, 2000.

3.     Međunarodni znanstveni skup Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 2001.

4.     Međunarodni znanstveni skup Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini – jučer i danas, Mostar, 2001.       

5.     Međunarodni znanstveni skup Ivo Andrić i njegovo književno djelo, u povodu 110. obljetnice njegova rođenja,  Mostar, 2002.

6.     Međunarodni znanstveni skup Hrvatski slavistički kongres, Zadar, 2002.

7.     Međunarodni znanstveni skup  Zadarski filološki dani I, Zadar, 20. – 21. svibnja 2005.

8.     Međunarodni znanstveni skupa Ustavo-pravni položaj Hrvata u Bosni i HercegoviniPravni status, jezik, mediji, obrazovanje, kultura, Mostar – Neum, 27. i 28. listopada 2005.

9.     Međunarodni znanstveni skup  Multi-national reality  – LLinE, Lifelong Learning in Europe, Helsinki, Finland, 2006. Međunarodni znanstveni skup slavista, Opatija, 22. – 25. lipnja 2006.

10.  Drugi neretvanski književno - znanstveni skup Don Mihovil Pavlinović i Neretva, Metković – Opuzen, 28. – 30. rujna 2006.

11.  Međunarodni znanstveni skup slavista, Opatija, 22. – 25. lipnja 2007.

12.  Međunarodni znanstveni skup Hrvatska novinarska i literarno-publicistička tradicija u BiH (u povodu 135 godina tiskarstva u Mostaru), Mostar, 23. svibnja 2007.

13.  Znanstveni skup Zadarski filološki dani II., Zadar, 9. – 10. lipnja 2007.

14.  Znanstveni skup Stotinu i četrdeset godina župe Čerin, Čerin, 2. kolovoza 2007.

15.  Međunarodni znanstveni skup o hrvatskom književniku A. B. Šimiću, Drinovci, 5. – 6. rujna 2008.

16.  Četvrti neretvanski književno-znanstveni skup, Klek – Metković – Ploče – Opuzen – Janjini –Dubrovnik, 25. – 27. rujna 2008.

17.  Međunarodni znanstveni skup slavista, Opatija,  23. – 25. lipnja 2008.     

18.  Znanstveno-književni skup O stotoj obljetnici smrti S.S. Kranjčevića, Mostar,  10. listopada 2008.

19.  Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susreti – „Nikola Buconjić (1865.-1947.)“, Neum-Metković, 30. IX., 1. i 2. X. 2010.  Podnesak: Nikola Buconjić i mostarski „Osvit“.

20.  Međunarodni znanstveni skup Suvremena znanost i vjera, FPMIOZ, FF Mostar, FF Ljubljana,  Mostar, 29. i 30. X. 2010. Podnesak: Religiozna podvojenost A.B.Šimića.

21.  Zadarski filološki dani 4,  Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru,  Zadar,  od 30. IX. do  1. X. 2011. Podnesak: Lirika u prozi Ive Andrića.

22.  Međunarodni znanstveni simpozij Ivo Andrić (u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 4. IX. 2011. Podnesak: Političko-poezijske značajke Andrićeva pjesništva.

23.  Frančeskovi dani: Aktualna jezična situacija u Bosni i Hercegovini, HKD Napredak, Brčko distrikt BiH, 19. listopada 2012., Podnesak: Položaj hrvatskog jezika u školstvu u poslijedejtonskoj Bosni i Hercegovini.

24.  Zadarski filološki dani V, Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru,  Zadar,  od 27. IX. do   28. IX. 2013. Podnesak: Avangardizam Kordićeva pjesništva.

25.  Međunarodni znanstveni skup X. neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret, Neum, Metković, Ploče, Opuzen i Čapljina, od 25. do 27. rujna 2014. Podnesak: Pjesništvo Vlade Pavlovića.

26.  XV. humski dani poezije, književni skup DHK HB, 7.-14. studenoga 2014., Mostar. Podnesak: O pjesništvu Gojka Sušca.

27.  Znanstveni skup Župa Čerin u povodu 150. obljetnice osnutka župe (1864.-2014.), Čerin, 1. kolovoza 2014. Podnesci: O pjesništvu Janka Bubala i Pjesništvo župe Čerin.

28.  Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 10, Rijeka, od 28. do 30. studenoga 2014. Podnesak: A. B. Šimić kao likovni kritičar.

29.  Međunarodni znanstveni simpozij Fra (don) Franjo Milićević (u povodu 180. obljetnice njegova rođenja), Mostar, 27. studenoga 2015. Podnesak: Novinsko-publistička i prosvjetno-kulturna postignuća Franje Milićevića.

30.  Međunarodni znanstveno-stručni skup Demografska kriza hrvatskoga naroda u BiH, Mostar, 15. travnja 2016. Podnesak: Hrvatski jezik kao čimbenik u zaštiti demografske perspektive Hrvata, (suautorica Marija Musa).

31.  Međunarodni znanstveno-stručni simpozij o fra Petru Bakuli u povodu 200.  obljetnice rođenja, Mostar, 14. listopada 2016. Podnesak: Petar Bakula: Hercegovina za devetnest godinah vezirovanja Hali-pašina.

32.  Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti Hrvatski jezik i književnost kao nacionalna i europska vrijednost (s bosanskohercegovačke perspektive, Neum, 16. i 17. ožujka 2017.

 

Članstva u uredništvima časopisa:

Glavni je urednik časopisa Hum, časopisa humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, bio je glavni urednik časopisa Škola u Mostaru (1994.); član je uredništva sljedećih časopisa: Mostariensia, časopisa za humanističke i društvene znanosti, Mostar; Osvit, časopisa Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar; Riječ, časopisa Hrvatskog filološkog društva, Rijeka; glavni je urednik Školske naklade Mostar, nakladničkoga poduzeća za izradu udžbenika, urednik u nakladničkoj kući ZIRAL Mostar, a također je i glavni urednik i član uredništva više znanstvenih zbornika. Bio je član uredništva edicije Hrvatska književnost BiH u 100 knjiga, Matica hrvatska, Sarajevo.

Pokretač je i utemeljitelj udžbeničkog projekta osnovnih i srednjih škola za Hrvate u Bosni i Hercegovini, suautor svih četiriju čitanka za gimnazije te glavni urednik udžbenika hrvatskog jezika i književnosti u  nakladničkoj kući Školska naklada Mostar – Školska knjiga Zagreb.

 

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Sarajevu

Društva hrvatskih književnika u Zagrebu

Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne u Mostaru  i nekih drugih književnih, kulturnih i znanstvenih asocijacija

 

Redoviti je član HAZU BiH i tajnik Razreda za književnost i filologiju.

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html