prof.dr.sc. Nedjeljka Balić Nižić

Email: nbalic@unizd.hr

Ured: 2-3

Konzultacije: prije i nakon predavanja

Biografija

Ustanova zaposlenja:

Sveučilište u Zadru (Odjel za talijanistiku)

Biografija (kratki opis kretanja u struci)

Rođena u Splitu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru Engleski i Talijanski jezik i književnost, s temom Opere teatrali di Giovanni Kreglianovich-Albinoni nel contesto del teatro italiano (1986.). Magistrirala 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, s temom Talijanski autori u Zadru pred prvi svjetski rat (1900-1915). Doktorirala 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Talijanske i hrvatske književne teme u zadarskoj periodici u razdoblju 1918.-1945. godine.

Znanstvena i stručna djelatnost

Prorektorica Sveučilišta u Zadru. Pročelnica studija talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Nositeljica kolegija iz talijanske književnosti i kulture na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Mentorica pri izradi završnih i diplomskih radova te na doktorskim studijima pri izradi doktorskih disertacija. Objavila tri znanstvene autorske knjige (dvije u koautorstvu), uredila četiri zbornika radova s međunarodnog znanstvenog skupa, jednu znanstvenu monografiju te objavila više prijevoda, znanstvenih i stručnih radova iz područja hrvatsko-talijanskih književnih veza.

Projekti:

Sudjelovala na više znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih projekata: - voditeljica međunarodnog znanstvenog projekta „Civiltà veneta e umorismo in Italia e Dalmazia. Il giornalismo umoristico-satirico in istroveneto e dalmatoveneto nelle riviste italiane dell’Adriatico orientale” (2011.-2014.), - istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu „Interreg Viaggiadr“ (2005.-2007.), - istraživač na znanstvenom projektu “Nikola Tommaseo i tisak” (2002.-2005.), - istraživač na znanstvenom projektu „Hrvatsko-talijanski književni odnosi“ (2006.-2015.), - istraživač na znanstvenom projektu „Razvoj novinstva u Zadru“ (2002.-2005.), - istraživač na znanstvenom projektu „Hrvatsko-europski dodiri u pisanim medijima zadarskog područja (19. i 20. st.)“ (2006.-2015.), - suradnica na projektu „Valorizzazione e catalogazione dei manoscritti italiani della Znanstvena knjižnica Zadar“ (2007.-2008.). Predstavnica je zadarskog sveučilišta u savjetu međunarodnog centra CISVA.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html