doc. dr. sc. Marko Tokić

Email: marko.tokic@ff.sum.ba

Ured: 215

Konzultacije: po dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

 

Marko Tokić rođen je u Kongori (Duvno/Tomislavgrad) 2. 10. 1958. godine.

Osnovnu školu završio u rodnoj Kongori, a Srednju tehničku školu u Zadru te stekao zvanje strojarskoga tehničara. Filozofski fakultet završio je u Zadru i stekao zvanje profesora hrvatskoga jezika i književnosti.

Završio je poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je obranio magistarski rad na temu Usmena književnost duvanjskog područja i stekao zvanje magistra znanosti.

Doktorski rad s temom Metodički pristup pripovjednoj prozi Stjepana Čuića  obranio je 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

U zvanje docenta izabran je 2014. Zaposlen je na Filozofskom fakultetu i FPMOZ-u Sveučilišta u Mostaru gdje predaje kolegije iz metodike hrvatskoga jezika i književnosti.

 

Znanstvena i stručna djelatnost

Surađivao  je u Tomislavu, TRN-u, Zrcalu, Dnevnom listu, Našim ognjištima.

Bio je glavnim i odgovornim urednikom studentskog lista Danguba na Filozofskom fakultetu u Zadru te predsjednik i voditelj Studentskog književnog kluba „Vladan Desnica“ na istom fakultetu.

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html