Engleski u internetskoj komunikaciji - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Engleski u internetskoj komunikaciji položila je Špionjak, Gabrijela.