Engleski u internetskoj komunikaciji - rezultati ispita

 Ispit iz kolegija Engleski u internetskoj komunikaciji položila je Delić, Ana.