Palijativna skrb u socijalnom radu - rezultati ispita

Rezultati prvog ispitnog roka iz kolegija Palijativna skrb u socijalnom radu (14. lipnja 2019.)

Položili su:

 1. Anđelić, Anamarija 
 2. Babić, Kristina 
 3. Bacanović, Ljubica 
 4. Baković, Belmin 
 5. Batori, Maja 
 6. Bočev, Mateja 
 7. Čepčik, Aleksandra 
 8. Dretvić, Nada 
 9. Gradinčić, Dijana 
 10. Hadžidedić, Emina 
 11. Lagator, Lorina 
 12. Lažeta, Ivana 
 13. Lovrić-Jovanović, Valentina 
 14. Ljubas, Ivana 
 15. Markanović, Slobodanka 
 16. Pipić, Marija 
 17. Schonfeld, Erna 
 18. Somek, Dario 
 19. Stanković, Zrinka 
 20. Tadić, Iva 
 21. Tuzlak, Verner 
 22. Živanović, Dajana 

Upis ocjena planiran je u utorak, 18. lipnja 2019. u 17h.