OBAVIJEST O UPISIMA U PRVU GODINU SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA AKADEMSKE 2019./2020. GODINE