Socijalna gerontologija - rezultati

Ispit su položili:

 

SG, 22.6.2019.

Deliomerović, Alma

Lucić, Martina

Lujanović, Mejrema

Novokmet, Lorena

Omerović, Aida

Paliž, Tiffany

Pavlović, Marin

Tomić, Matea

Ocjene su u ISS-u.