Početak nastave u ak. 2019./20. godini

Početak nastave u ak. 2019./2020. godini bit će u ponedjeljak 7. listopada 2019. godine.

Uvodno predavanje za studente I. godine studija održat će doc. dr. Davorka Topić-Stipić 7. 10. u 16 sati.

Raspored predavanja za prvu i više godine studija će se naknadno oglasiti.