Proljetni ispitni rokovi kod doc. dr. Tihane Novak

Ispitni rokovi za studente u Orašju održat će se u isto vrijeme i na isti način kao i za studente u Mostaru, prema sljedećim terminima:
Osnove savjetovanja - 15.5. u 15.00h (usmeno putem google meet-a)
Socijalni rad s obitelji - 22.5. u 14.30h (usmeno putem google meet-a)
Obiteljska terapija - 22.5. u 15.00h (usmeno putem google meet-a)
Kvantitativne metode  - 26.5. u 14.00 (pismeno poveznicom na google docs uz prisustvovanje na google meet-u)
Kvalitativne metode - 27.5. u 10.00  (pismeno poveznicom na google docs uz prisustvovanje na google meet-u)
Nacrt istraživanja - predajom gotovog nacrta na mail i javljanjem na google meet, prema dogovoru
Svi kolegiji su otvoreni u SUMARUM-u, a upis za studente je slobodan. Tamo su postavljene obavijesti, linkovi za pristupanje, termini konzultacija, a bit će i probni testovi.