Odabrane teme iz komunikologije - obavijest o predavanju

Predavanje iz kolegija Odabrane teme iz komunikologije održat će se u sljedećem terminu: utorak 24. 11. od 17,00h do 20.00h. Poveznica za pristup (google meet) bit će dostupna u kategoriji obavijesti (SUMARUM) na dan predavanja.