Socijalni rad s osobama s invaliditetom - 1.kolokvij

Prvi kolokvij iz kolegija Socijalni rad s osobama s invaliditetom će se održati 3.12.2020. u 17h u online okruženju.