Političko komuniciranje i Politički odnosi s javnošću - obavijest o predavanjima

Predavanja iz kolegija Političko komuniciranje održat će se od 18. do 22. siječnja 2021. godine u vremenu od 9 do 13 sati.
 
Predavanja iz kolegija Politički odnosi s javnošću održat će se od 25. do 29. siječnja 2021. u vremenu od 9 do 13 sati.