Obavijest o predavanjima u ljetnom semestru za studente I. godine preddiplomskog studija

Predavanja iz izbornog kolegija Teorija konflikata održavat će se online utorkom o 9,45 do 11,15 sati.

Predavanja i vježbe iz kolegija Socijani rad i interpersonalna komunikacija održavat će se online utorkom od 11,30 do 13 sati i srijedom od 8 do 9,30 sati.

Predavanja iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika održavat će se online utorkom od 16 sati.

Predavanja i vježbe iz kolegija  Informatika i statistika za studente prve godine preddiplomskog studija održavat će se srijedom od 9,45 do 11,15 i od 13,15 do 14,45 sati.  Za pristupni kod e-kolegiju i ostale informacije potrebno je javiti se asistentici Luciji Mandić na e-mail: lucija.mandic@ff.sum.ba.

Predavanja iz kolegija Uvod u teoriju države i prava održavat će se online petkom od 9,45 do 11,15 . Ostale inforamcije i link za pristup predavanju bit će na e-kolegiju u Sumarumu.

Predavanja iz kolegija Engleski jezik II održat će se u turnusu u travnju. Detaljan raspored će se oglasiti naknadno.