doc. dr. sc. Sanja Vlaisavljević

Email: Sanja.Vlaisavljevic@mcp.gov.ba

Ured: 57

Konzultacije: Prema dogovoru

Biografija

Rođena u Sarajevu, 17.studenoga 1968.godine.
U Sarajevu je završila osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Magistrirala je i
doktorirala na Sveučilištu u Sarajevu a zvanje docenta politoloških znanosti stekla je
na Sveučilištu u Mostaru gdje predaje predmet „Teorija države“ na Filozofskom
fakultetu. Doktorska disertacija je naslovljena: „Javni um i mogućnosti deliberacije u
doba etnonacionalizma u BiH“.
Tijekom karijere nastojala je uvijek i iznova zagovarati rješavanje položaja Hrvata u
BiH s posebnim naglaskom na položaj Hrvata u Sarajevu. U doktorskoj tezi po prvi
put u recentnoj povijesti Sarajeva obranila je dvije studije slučaja koje se odnose na
jednakopravnost Hrvata u BiH. Sav javni angažman, koji uključuje pisanje
najrazličitijih tekstova za medije diljem BiH, odnosi se na argumentiranje u korist
hrvatskog naroda u BiH kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda.
Organizirala je okrugli stol „Lustracija između fašizma i antifašizma“, prvi takav u
Sarajevu, a povodom služenja mise žrtvama u Bleiburgu, 2020. godine. Organizirala
je i broje okrugle stolove o gorućim političkim temama kao i preko tri stotine
televizijskih debata jedinstvenog formata u regiji.
Javno je zagovarala uvođenje tv kanala na hrvatskom jeziku i destigmatizirala „dvije
škole pod jednim krovom“ te argumentirala protiv asimilacije Hrvata u Sarajevu i šire.
Godinama je predavala filozofiju, logiku i sociologiju i bila ravnateljica Centra za
kulturu dijaloga.
Autorica je preko dvadeset knjiga i publikacija koje se odnose na kritičko mišljenje,
javno argumentiranje, kulturu dijaloga i političku filozofiju među kojima su
najznačajnije: Uvod u debatu kritičko mišljenje i logiku, Povijest filozofije, Politička
filozofija za početnike, Građanski nacionalizam u borbi protiv neasimiliranih Srba i
Hrvata, Kultura dijaloga i sloboda medija, Zloporaba slobode medija i perfidni
nacionalizam, Sloboda medija u raljama antinacionalizma, Demokrcija na bh. način,
Debata u otvorenom društvu, Plagijarizam za početnike I i II, Ako nisi "sa" nećeš biti
nikako ili Kako protjerati „UZP“ iz Republike Sarajevo i druge.
Dobitnica brojnih nagrada i priznanja u BiH i izvan BiH za promoviranje kulture
dijaloga, deliberativnih metoda u javnom prostoru, kritičkog mišljenja i
jednakopravnost konstitutivnih naroda u BiH.