Interpersonalna komunikacija - obavijest o nastavi

Doc. dr. sc. Marijan Primorac održat će dio predavanja u online okruženju (google meet) iz kolegija Interpersonalna komunikacija u sljedećim terminima:

srijeda 18. 5. u 15,00h

srijeda 25. 5. u 15,00h

utorak 31. 5. u 14,00h

Poveznice za pristup (google meet) bit će dostupne na dan predavanja.