Nastava u ljetnom semestru ak, 2022./23. godine

Ljetni semestar ak. 2022./23. godine počinje 6. ožujka i traje do 17. lipnja 2023. godine (15 tjedana).  Nastava će se izvoditi u uživo i na daljinu. Dosad najavljeni termini nastave nalaze se u nastavku teksta. Raspored će se nadopunjavati.

Raspored nastave iz kolegija Javni nastupi

21. 3. od 17 do 20 sati – online nastava

18. 4. od 17 do 20 sati - online nastava

25. 4. od 17 do 20 sati - online nastava

5. 5. od 16,30 do 20 sati – nastava uživo

6. 5. od 9 do 12 sati – nastava uživo

6. 6. od 17 do 20 sati - online nastava.

 

Raspored nastave iz kolegija Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

07.03. od 16,30 do 19,30 – online nastava

14.03. od 16,30 do 19,30 – online nastava

28.03. od 16,30 do 19,30 – online nastava

04.04. od 16,30 do 19,30 – online nastava

09.05. od 16,30 do 19,30 – online nastava

16.05. od 16,30 do 19,30 – online nastava

 

Raspored nastave iz kolegija Tehnike odnosa s javnošću

11. 5. od 9 do 13 i od 15 do 19 i 12. 5. od 9 do 13 i od 15 do 19 sati  Nastava će se održati uživo.

 

Raspored nastave iz kolegija Interkulturalno komuniciranje

18. 5. od 9 do 13 i od 15 do 19 sati i 19. 5. od 9 do 13 sati - nastava uživo.