Rezultati ispita iz Znanstvene metodologije (28.10.2014.)

Odnosi s javnošću – dislocirani studij u Brčkom

Pismeni ispit iz Znanstvene metodologije održan 28. 10. 2014. položili su:

1. Bilalović, Dino
2. Hadžimujić, Amman
3. Kantarević, Sanela
4. Klarić, Verka
5. Markov, Nataša
6. Stević, Cvijetin
7. Stjepanović, Silvester
8. Voloder, Edina
9. Zečević, Daniela