prof. dr. sc. Marko Odak

Email: marko.odak@ff.sum.ba

Ured: 33

Konzultacije: Četvrtkom u 11:00 sati, ured 33.

Biografija

Rođen 1986. godine u Mostaru. Na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru diplomirao 2010. godine i stekao naziv diplomirani inženjer računarstva. 

Akademski stupanj doktora znanosti stekao 2016. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2010. godine zaposlen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 2022. u znanstveno-nastavnom izvanrednog profesora.      

Prodekan za znanost od 2022., ranije je obnašao dužnosti prodekana za nastavu (2017. - 2022.) te pročelnika i tajnika Informacijskih znanosti.
U 2021. godini imenovan za člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete Bosne i Hercegovine (HEA), potpredsjednik Upravnog odbora za razdoblje od 15.06.2022. do 15.06.2023.

Predsjednik znanstvenog odbora Međunarodne znanstvene konferencije „Digitalna transformacija obrazovanja“ koja se održava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Član više programskih i organizacijskih odbora međunarodnih znanstvenih konferencija i uredništva časopisa u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a kao član istraživačkog tima aktivno sudjelovao i sudjeluje na više međunarodnih projekata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Gostujući predavač na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Imao više pozvanih predavanja na Sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Aktivno sudjeluje u informatizaciji Sveučilišta u Mostaru, od 2011. godine kao član Sveučilišnog stručnog tima za Informacijski sustav Sveučilišta (ISS) zadužen za implementaciju i razvoju ISS-a, od 2017. kao član Centra za informacijske tehnologije zadužen za implementaciju i razvoj e-učenja.

Znanstveno-istraživački interesi u području primjene tehnologija u obrazovanju. Autor više znanstvenih radova koji su predstavljeni na međunarodnim skupovima te objavljeni u zbornicima radova s međunarodnom recenzijom i časopisima s međunarodnom recenzijom. Navedeni radovi su indeksirani u relevantnim bazama za područje (WoS, Scopus). Popis radova može se vidjeti u Registru radova Sveučilišta u Mostaru.   

Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta „Usporedba kvalitete percepcije informacija zaprimljenih putem govornih signala i računalno sintetiziranog govora“ odobrenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (2018.) i član istraživačkog tima na nekoliko drugih projekata.   

Pod njegovim mentorstvom obranjena doktorska disertacija na poslijepdiplomskom doktorskom studiju na Sveučilištu Sjever, a do sada mentorirao više od 40 diplomskih radova. 

Dobitnik plakete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za nastavno-stručni rad i osobit doprinos promociji Fakulteta u javnosti (2022).  

Znanstveno i stručno se usavršavao na Silesian University of Technology (Poljska) te na Sveučilištu u Zadru.           

U 2021. godini objavio knjigu „Digitalna transformacija: Novi pristupi i izazovi u obrazovanju“ u suautorstvu s doc. dr. Sandrom Kučina Softić i prof. dr. sc. Jadrankom Lasić Lazić, u nakladništvu Sveučilišta Sjever.