Natječaj za upis na Program za stjecanje nastavničkih kompetencija

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
za upis na Program za stjecanje nastavničkih kompetencija

                  

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u ak. 2014./2015. godini organizira upis na Program za stjecanje nastavničkih kompetencija namijenjen stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.

Program mogu upisati:
- pristupnici koji su završili dvogodišnji ili četverogodišnji nenastavnički studij prema starom programu
- pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski ili diplomski nenastavnički studij prema bolonjskome programu
- pristupnici koji su završili odgovarajuću srednju školu.

Program za stjecanje nastavničkih kompetencija uključuje ECTS bodove što znači da polaznici nakon završetka programa stječu ukupno 60 ECTS bodova. Program traje jednu akademsku godinu, odnosno dva semestra.

Visina troškova:
Visina troškova Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija iznosi 750,00 KM po semestru. Uplate se vrše na žiro račun: 3381002202661957 UniCredit bank Mostar, s naznakom: uplata troškova Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:
- ovjerena preslika diplome o završenom odgovarajućem studiju ili ovjerena preslika svjedodžbe o odgovarajućoj stručnoj spremi
- izvadak iz matične knjige rođenih
- ovjerena preslika osobne iskaznice
- dvije fotografije (formata 4/6)
- dokaz o uplati.

Prijava s dokumentima podnosi se osobno u tajništvu Fakulteta ili poštom na adresu:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Ulica Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina s naznakom za: Program za stjecanje nastavničkih kompetencija.
Prijave se primaju do 30. 9. 2014. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će se pozvati na upis. Točan datum i vrijeme upisa objavit će se naknadno. Sve informacije u vezi s Programom možete dobiti na tel. broj: 00387 36 355 403.

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

 

Edukacijska grupa predmeta

Upravljanje i vođenje odgojno obrazovne ustanove

Arhivi, knjižnice i muzeji

Inkluzivni odgoj i obrazovanje