Obavijesti

17.04.15 - 14:47
Ispit iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja održat će seu srijedu, 06. svibnja u 17.00h.
14.04.15 - 12:39
Ispit iz kolegija Didaktika bit će održan u utorak, 5. svibnja 2015. u 17 sati (kabinet 83).
13.04.15 - 12:03
U II. semestru studija ponuđeno je sedam izbornih kolegija od kojih studenti biraju četiri. Pokrenut će se oni kolegiji za koji bude najviše prijavljenih kandidata.Prijave treba izvršiti u Pravnoj službi ili putem e-maila pds.ffmo@gmail.com do 24....
09.04.15 - 15:40
Predavanja iz kolegija Metodologija istraživanja u obrazovanju bit će održana u:petak, 24. travnja 2015. u 16 sati isubotu, 25. travnja 2015. u 8.30. (učionica br. 25.)
08.04.15 - 15:32
Pismeni dio ispita iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja, održan 31.ožujka, položile su: Bavrka Vanja, Brnadić Josipa, Cigić Andrijana, Ćavar Iva, Marković Gordana,            ...
26.03.15 - 07:56
Ispit iz kolegija Filozofija odgoja i obrazovanja bit će održan u subotu, 11. travnja 2015. u 10 sati.

Stranice

Edukacijska grupa predmeta