Languages

Obavijest o pokrenutim izbornim kolegijima

Izborni kolegiji odabrani od većine polaznika, koji će se izvoditi u II. semestru su:

 Odgoj osobnosti - dr.sc. Dijana Vican, red. prof.

Rad s djecom s poteškoćama u razvoju - dr.sc. Zdravka Leutar, red. prof.

Primjena računala u nastavi - dr. sc. Tonćo Marušić, izv. prof.

Psihologija djetinjstva i adolescencije - dr. sc. Mira Klarin, izv. prof.

Predavanja iz kolegija Rad s djecom s poteškoćama u razvoju bit će održana u petak, 5. lipnja 2015. od 16 do 20 sati.

Studijske grupe