Prijaviti se možete na mail : croatal@ff.sum.ba

Potrebni podaci za prijavu su:

Ime i prezime

E- mail

Broj mobitela

Vrsta tečaja

Napomena