Obavijesti

Upute autorimaOpseg članka ne bi trebao izlaziti iz okvira od 15 do 20 kartica teksta, uključujući sažetak, bilješke  i popis literature. Sažetak (do 250 riječi) treba sadržavati skraćenu strukturu teksta s relevantnim rezultatima i zaključkom...