Obavijesti

13.07.2015 - 13:43
Prijave za upise na Studij odnosa s javnošću  primaju se do 5. rujna 2015. godine
13.07.2015 - 12:08
Jesenski ispitni rokovi 2014./2015. ak. godine Naziv kolegijaTermini ispitaJezična kultura28. 8. u 11,00 i 12. 9. u 11,00Uvod u psihologiju (izb)3. 9. u 16,00 i 17. 9. u 16,00Uvod u odnose s javnošću4. 9. u 14,30 i 18. 9. u 14,30Engleski jezik...
27.06.2015 - 12:27
Ispit iz kolegija Uvod u psihologiju je položio Cvijetin Stević.
10.06.2015 - 11:11
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTETDISLOCIRANA NASTAVA U BRČKOM Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru na dislociranom studiju u Brčkom vrši upis studenata na preddiplomski studij Odnosa s javnošću u akademskoj 2015./2016....
29.05.2015 - 09:26
Studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestar dostupna je u ISS-u.Nakon logiranja potrebno je kliknuti na gumb za ankete da bi se pristupilo anketama, prikazano na slici ispod.Pravo pristupa anketama imaju studenti korisnici ISS-a,...
25.05.2015 - 15:18
Ovjera ljetnog semestra za redovite studente preddiplomskih i diplomskih studija održat će se od 15. do 19. lipnja 2015.godine.Studenti indekse mogu preuzeti u subotu, 20. lipnja 2015. godine  

Stranice