Obavijesti

22.05.2015 - 15:00
Naziv kolegijaTermini ispitaJezična kultura19. 6. u 18,00 i 4. 7. u 10,30Uvod u psihologiju26. 6. u 9,00 i 9. 7. u 16,00Uvod u odnose s javnošću23. 6. u 14,30 i 10. 7. u 14,30Osnove marketinga   24. 6. u 9,30 i 7. 7. u 9,30 ...
06.05.2015 - 08:28
Ispit iz kolegija Uvod u odnose s javnošću održat će se 25. 5. u 15 sati.
06.05.2015 - 08:27
Za srijedu, 13.5.2015., studenti na kolegiju Engleski jezik II trebaju pripremiti projektni zadatak koji se sastoji u tome što će studenti u medijima na engleskom jeziku odabrati neku temu koja ih zanima i napraviti prezentaciju o tome. Tu...
29.04.2015 - 13:35
Predavanja iz kolegija Medijski sustavi održat će se od 25 do 29. 5. 2015. po sljedećem rasporedu:ponedjeljak, 25. 5. od 15,30 do 18,30 satiutorak, 26. 5 - petak, 29. 5. od 9 do 13,30 sati.
28.04.2015 - 09:49
Predavanja iz kolegija Engleski jezik II održat će se od 11. do 14. 5. 2015. u vremenu od 9 do 13,30 sati.
16.04.2015 - 08:48
Predavanja iz kolegija Osnove marketinga održat će se od 27. do 30. 4. 2015. u vremenu od 9,30 do 15,30 sati.

Stranice