Obavijesti

16.02.2015 - 18:00
Ankete su dostupne u ISS-u, nakon logiranja potrebno je kliknuti na gumb za ankete da bi se pristupilo anketama, prikazano na slici ispod.Potrebno je popuniti onoliko anketa koliko student ima upisanih predmeta u zimskom semestru.Određeni kolegij...
29.01.2015 - 11:03
Raspored predavanja za ljetni semestar 2014./2015. ak. godineNastavnik/asistentNaziv kolegijaRaspored predavanjadr. sc. Marija Musa, doc.Ivona Baković, asist.Jezična kultura9.- 13. 3. 2015.dr. sc. Kristina Sesar, doc.Marijana Šunjić, v. asist.Uvod u...
15.01.2015 - 11:14
OBAVIJEST Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar za studente preddiplomskog Studija odnosa s javnošću na Dislociranoj nastavi u Brčkom održat će se od 2. do 28. veljače 2015. godine. -Redoviti studenti uz plaćanje prilažu: indeks sa...
19.12.2014 - 12:57
Obavještavaju se studenti da prijave ispitne rokove preko ISS-a (ispite koje su već položili i koje žele polagati). Rok za prijavu ispita je najkasnije tri dana prije održavanja ispita, rok za odjavu ispita je najkasnije jedan dan prije...
19.12.2014 - 12:32
ZIMSKI ISPITNI ROKOVI AK. 2014./2015. GODINEODNOSI S JAVNOŠĆU Kolegij Ispitni terminiInformatika7. 2. u 10,00 i 21. 2. u 10,00Odnosi s javnošću i novi mediji           7. 2. u 9,00 i 21. 2...
18.12.2014 - 13:22
Odnosi s javnošću I. god.DN BrčkoPismeni dio ispita iz predmeta  KOMUNIKOLOGIJA  položili su:Daniela Zečević   Ammar Hadžimajić Sanela Kantarević Edina VoloderSilwester StjepanovićStević CrivetinDino BilalovićVerka...

Stranice