Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
asist. Marija Vukoja marijavukoja55@gmail.com 1-3 Politologija Nakon nastave
asist. Marija Vukoja marijavukoja55@gmail.com 1-3 Socijalni rad Srijeda, 14 - 15h.
asist. Marija Žilić zilic987@gmail.com 58 Socijalni rad Konzultacije putem e-mail adrese.
v. asist. Marijan Primorac marijan.primorac@ff.sum.ba 53 Politologija -
Prof. dr. sc. Marijana Sivrić marijana.sivric@ff.sum.ba 38 Engleski jezik i književnost Utorak i četvrtak od 10:00 do 11:00
v. asist. Marin Ivanović marin.ivanovic@sum.ba 43 Povijest umjetnosti Prema dogovoru.
prof. dr. sc. Marina Beus marina.beus@ff.sum.ba 41 Povijest utorkom u 11,30 u uredu 41
izv. prof. Marina Kljajo-Radić marina.kljajoradic@ff.sum.ba 316 Hrvatski jezik i književnost prema dogovoru
V. asist. Mario Penavić mario.penavic@ff.sum.ba 48 Engleski jezik i književnost četvrtak 12:00 do 13:00 i petak 11:00 do 12:00
mr. sc. Marko Martinac marko.martinac@tel.net.ba 33 Logopedija Poslije predavanja

Stranice