Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
Doc. dr. sc. Mirjana Miličević mirjana.milicevic@fpmoz.sum.ba - Politologija Srijedom u 13:00 sati, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, ured 305
izv. prof. dr. sc. Mirjana Milićević mirjana.milicevic@fpmoz.sum.ba 305 Socijalni rad Srijeda, 12 - 14h. (Zgrada FPMOZ-a)
doc. dr. sc. Mirko Rašić mirko_rasic55@hotmail.com 40 Arheologija Nakon predavanja
prof. dr. sc. Mirna Brkić Vučina mirna.brkicvucina@ff.sum.ba 2-4 Hrvatski jezik i književnost po dogovoru
doc. dr. sc. Miro Leventić gomila9@gmail.com 33 Logopedija Poslije predavanja
prof. dr. sc. Miroslav Glavičić glavicic@unizd.hr 40 Arheologija Nakon predavanja.
v. predavač Mirta Habuš mhabus@unizd.hr 2-3 Talijanski jezik i književnost prije i nakon predavanja
doc. dr. sc. Mladenka Vukojević mladenka.vukojevic@gmail.com 33 Logopedija Poslije nastave
izv.prof.dr.sc. Nataša Šimić nsimic04@gmail.com 60 Psihologija Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.
prof.dr.sc. Nedjeljka Balić Nižić nbalic@unizd.hr 2-3 Talijanski jezik i književnost prije i nakon predavanja

Stranice