prof. dr. sc. Rafaela Božić

Email: rbozic@unizd.hr

Ured: 2-7

Konzultacije: Prilikom dolaska.

Biografija

Ustanova zaposlenja

Sveučilište u Zadru

Biografija

 Rođena 1967. u Zadru.

Diplomski rad Vrijeme u romanima “Mi” (E. Zamjatina) i “1984” (G. Orwella) obranila s odličnim uspjehom 1990.g. kod mentorice dr. sc. Višnje Rister.

Magistarski rad Akcent u ruskom i čakavskom (čakavština srednjodalmatinskih otoka) obranila u prosincu 2000.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine obranila (pod  mentorstvom dr. sc. Milenka Popovića i dr. sc. Josipa Užarevića) disertaciju pod naslovom Rečenica i stih u poeziji I. Brodskog.

U prosincu 1993. primljena na Filozofski fakultet u Zadru u svojstvu lektora na Odsjek za ruski jezik i književnost. Jezične vježbe održavala na sve četiri godine studija. Od 1997.g. zaposlena u zvanju predavača na kolegijima suvremenoga ruskoga jezika, najprije na kolegijima Uvod u studij ruskoga jezika i Morfologija ruskoga jezika, kasnije na kolegijima Sintaksa ruskoga jezika i Leksikologija ruskoga jezika (predavanja i seminari). Od 2003. godine radila u zvanju višeg predavača, od 2008. u zvanju docentice, a od 2013. u zvanju izv. prof.

 Uvela nekoliko novih kolegija: Prevođenje poezije, Prevođenje umjetničke proze, Brodski, Dystopia and Language, Prevođenje stručne proze, Jezik ruske poezije, Kazališna radionica u nastavi ruskoga jezika.

Mentorica brojnim studenatima za izradu i obranu diplomskoga rada, od kojih nekoliko objavljeni kao stručni i znanstveni članci u časopisima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Voditeljica poslijediplomskog studija Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru i mentorica dvama doktorandima.

Održala više predavanja na sveučilištima u Sankt-Peterburgu, Moskvi, Beogradu,  Grazu, Olomoucu i Ljubljani.

Djelovala na znanstvenom projektu Književni minimalizam voditelja prof. dr. Josipa Užarevića (130-1301070-1060) – u sklopu projekta objavila niz znanstvenih članaka, sudjelovala na međunarodnim znanstvenim skupovima te objavila znanstvenu monografiju Distopija i jezik.

Predsjednica organizatorskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 5 i 6, i članica međunarodnog znanstvenog skupa Cognitive Modelling in Linguistics.

Tijekom godina interese sam usmjeravala na teme: sintaksa stiha, lingvostilistička i prijevodna problematika.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima (izbor)

 1. „Supermarket as a source of lexis (Russian language)“. Spring International Conference on Foreign Language Teaching, Split, 15.-16. lipnja 2002.
 2. „Internet in foreign language teaching (Russian language)“. CUC 2002, 4th CARNet Users Conference, Zagreb, 25.-27. rujna 2002.
 3. „Prijevodni rusko-hrvatski sintaksni ekvivalenti na primjerima romana Mi Evgenija Zamjatina (lingvostilistička uloga crte)“. Međunarodni znanstveni skup Zadarski filološki dani 1., Zadar, 19. - 21. svibnja 2005.
 4. „Роль дневника в характеризации персонажа Д-503 в романе Мы Евгения Замятина“.  Međunarodna konferencija „Kalendar – Zagrebački pojmovnik“, Lovran, 29. travnja - 1. svibnja 2006.
 5. „Проблемы перевода романа Мы Евгения Замятина на хорватский язык“. Međunarodna konferencija „Jezici i kulture u kontaktu“, Herceg Novi, 16.-18. rujna 2007.
 6. „Некоторые особенности синтаксиса И. Бродского“. Međunarodni znanstveni skup „Русская литература в формировании современной языковой личности“, Sankt Peterburg, 24-27.listopada 2007.
 7. BŠR, Radčenko , M. (2008) Po'ezija v perevodah Mihovila Kombola na horvatskij jazyk (na primere stihotvorenija Zimnij večer, Meždunarodnaja konferencija Boldinskie čtenija, Boljškoe Boldino,
 8. 2008. Leksik semantičkog polja hrana u romanima Evgenija Zamjatina Mi i A. Platonova Čevengur i Iskop, Lovran , svibanj.
 9. Rješenja u prijevodu gradiniranih elemenata u Puškinovoj Bajci o ribaru I ribici u pet njezinih prijevoda na hrvatski jezik, Međunarodni skup slavista  Opatija 22. – 25. 6. 2009. , s I. Drožđek (studentica)
 10. 2010. Sorokin Trasnfer, Lovran.
 11. Božić Šejić, R. (2011). Mediteran u intervjuima Iosifa Brodskog, u: Zbornik Zadarski filološki dani III, Zadar, str
 12. Drožđek, i. (2009). Versifikacionnye rešenija v horvatskih perevodah Skazki o rybake i rybke, Boljšoe Boldino, 15 – 17. 9. 2009., 210 – 217.
 13.  Po'etika transfera v romane Goluboe salo V. Sorokina, međunarodna konferencija „Transfer“, Lovran 30.4.  2.5. 2010.
 14. „The Cognitive Aspects of Translation (The Sea, by J. Pupačić)“. The XII International Conference „Cognitive Modeling in Linguistics“, CML 2010., (plenarno predavanje, opening talk), Dubrovnik, 7 – 14- 09- 2010. Dubrovnik. 
 15. „The Zone of Dystopia”, Re-Thinking Humanities and Social Sciences Conference 1st to 4th September 2011. Zadar, Croatia (Hrvatska)
 16. „Uloga jezika u romanu Plavo salo“, Zadarski filološkli dani 4, 30.9.-1.10.2011., Zadar.
 17. „Kako prevoditi chic-lit”, Zadarski filološki dani, 30.9.-1.10.2011., Zadar, s Kristina Černigoj.
 18. "I romanismi nella raccolta Jesenjin po brãšku i po brõšku. Le versioni ciacave di Z. Jakšić e Đ. Žuljević/ Romanizmi u zbirci Jesenjin po brãšku i po brõšku. Čakavski prijevodi Z.Jakšića i Đ. Žuljevića"Međunarodni znanstveni skup | "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" - "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico" | Zadar - Lovinac, 5. i 6. studenoga 2010. (u suautorstvu s V. Tomasom).

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html